Γενικές Πληροφορίες

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος

Φάνος Επιφανίου (Μη-Ανεξάρτητος, Μη-Εκτελεστικός Πρόεδρος)


Μέλη

Γιάγκος Λοϊζίδης Μη-Ανεξάρτητος, Μη-Εκτελεστικός Σύμβουλος
Γιώργος Βρυωνίδης Μη-Ανεξάρτητος, Μη-Εκτελεστικός Σύμβουλος
Αδάμος Μοντάνιος  Ανεξάρτητος, Μη-Εκτελεστικός Σύμβουλος
Χαράλαμπος Χωματένος Ανεξάρτητος, Μη-Εκτελεστικός Σύμβουλος
Λοΐζος Σιακαλλής Ανεξάρτητος, Μη-Εκτελεστικός Σύμβουλος

Γραμματέας Εταιρείας
Κυπριακός Οργανισμός Επενδύσεων και Αξιών Λίμιτεδ (CISCO)
(μέλος του Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου)

Εγγεγραμμένο γραφείο
Λεωφ. Λεμεσού 154
Λευκωσία, Κύπρος
Τ.Θ. 20597, 1660 Λευκωσία
Τηλ: 22 121 700
Φαξ: 22 338 800

Διευθυντές Επενδύσεων
Κυπριακός Οργανισμός Επενδύσεων και Αξιών Λίμιτεδ (CISCO)
(μέλος του Συγκροτήματος Τράπεζας Κύπρου)

Ανεξάρτητοι Ελεγκτές
PricewaterhouseCoopers Limited

Νομικοί Σύμβουλοι
Χρυσαφίνης & Πολυβίου Δ.Ε.Π.Ε.

Τραπεζίτες
Τράπεζα Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ