Στις 25 Απριλίου 2018 η CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED έχει μετατραπεί σε Αμοιβαίο Κεφάλαιο GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS SALAMIS VARIABLE CAPITAL INVESTMENT COMPANY PLC.
Για πληροφορίες που αφορούν το Αμοιβαίο Κεφάλαιο GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS SALAMIS VARIABLE CAPITAL INVESTMENT COMPANY PLC κάντε κλικ εδώ.

On the 25th of April 2018 CYTRUSTEES INVESTMENT PUBLIC COMPANY LIMITED has been converted into GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS SALAMIS VARIABLE CAPITAL INVESTMENT COMPANY PLC.
If you want information on GLOBAL BALANCED FUND OF FUNDS SALAMIS VARIABLE CAPITAL INVESTMENT COMPANY PLC please click here.

 

Εταιρικό Προφίλ

Η Cytrustees Investment Public Company Limited, άρχισε τις δραστηριότητες της τον Ιούνιο του 1991 και οι μετοχές της, μετά τη δημοσιοποίησή της με έκδοση μετοχών στο κοινό, τύγχαναν διαπραγμάτευσης στην ανεπίσημη τότε χρηματιστηριακή αγορά της Κύπρου. Στις 29 Μαρτίου 1996 με την ίδρυση του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, οι μετοχές της Εταιρείας εισήχθηκαν στην επίσημη πλέον χρηματιστηριακή αγορά.

Η Εταιρεία συγκαταλέγεται σήμερα στους ηγετικούς, εισηγμένους στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, επενδυτικούς οργανισμούς κλειστού τύπου στην Κύπρο με επενδύσεις στην Κύπρο, την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι επενδύσεις της Εταιρείας καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα χρηματοοικονομικών μέσων και επενδυτικών κατηγοριών συμπεριλαμβανομένων μετοχών, ομολόγων, αμοιβαίων κεφαλαίων και προϊόντων εγγυημένου κεφαλαίου.

Η Εταιρεία είναι Εγκεκριμένος Επενδυτικός Οργανισμός ο οποίος έχει διορίσει Διαχειριστή Επενδύσεων (fund manager) τον Κυπριακό Οργανισμό Επενδύσεων και Αξιών (CISCO) (πλήρως εξαρτημένη εταιρεία της Τράπεζας Κύπρου Δημόσια Εταιρεία Λίμιτεδ).